Energi Coaching

En bevisstgjøring og frigjøring av tanker, følelser og muligheter.

Jeg har mer enn 25 års erfaring med energiarbeid. Fra jeg var lite barn har jeg opplevd å se og høre ting som andre ikke har, noe som var mer skremmende enn spennende.

Det var først i en alder av 35 år at jeg begynt å utforske denne delen av meg selv, tok utdanninger og kurs som førte til en dypere forståelse av menneskets sinn og livsenergi.
Jeg vet at dette for mange er uforståelig og kan virke skremmende, men gjennom min kompetanse og erfaring guider jeg mennesker til en høyere bevissthet og dypere forståelse om seg selv. Dette bidrar til at livet blir mer spennende, lettere, friere eller bare rett og slett å være i bedre balanse.

Det er helt naturlig for oss mennesker å oppleve både ubalanse og balanse i livet. Mange vil også kalle det å være i flyt eller stuck. 
Årsaken kan være mange, men mine erfaringer er at når livet er i endring, enten det er livsfaser eller noe som skjer i våre omgivelser eller relasjoner, kan vi erfare ubalanse eller rådvillhet.

Det eneste sikre i livet er endring, og ofte kan det være ukomfortable med uroen og usikkerheten dette gir.
Disse ubalansene er signaler på at noe er i endring, noe forlater oss og/eller noe nytt er på vei inn. 

Det eneste stabile vi har i livet er at vi alltid er i vekst og endring. Alt er i bevegelse, ingenting står stille! Vi utvikler oss, og det kan være svært krevende! 

Med en energi-coaching hjelper jeg deg frem mot ny balanse (ikke tilbake til den gamle), mot bedre livskvalitet, økt livsglede, indre ro og en bedre balanse i samspillet mellom det indre og det ytre livet ditt.

Hvordan foregår en Energi-coaching?
Du sitter eller ligger behagelig. Jeg kobler meg på dine energier og guider deg i din egen prosess, mens vi lar energiene gjøre jobben. Parallelt vil jeg bidra med min coach kompetanse for at du skal finne innhold og dybde i dine egne tanker, eller bare la gamle mønstre, tanker og følelser slippe tak i deg.

Som en kunde sa: «jeg vet ikke hva du gjør, men jeg er med på en reise og gamle følelser og tanker slipper liksom taket i meg. Jeg følger meg friere og «ny». Det beste er at jeg opplever å være trygg fordi du passer på».

Du trenger ikke grave i fortiden for å finne fremtiden. Du har tillatelse til å slippe taket sånn at du kan gå videre, romme hele deg og livet ditt til et nytt nivå!

Energier er ikke fast masse og flyter fritt gjennom tid, sted og rom. Det er fullt mulig å jobbe med Energi-coaching over avstand, om du bor langt unna, da bruker vi en nettløsning eller telefon.