Medarbeiderhjelpen

Med søkelys på tilfredse ansatte, til det beste for bedriften, den ansatte og kollegaer.

I bedriftsmarkedet er kravene til effektivitet og leveranse et must for at de ansatte skal ha en jobb, bedriftsledelse / styret være tilfreds og markedet investeringsvillig. Det er bunnlinja som bestemmer om en arbeidsplass har overlevelses rett eller ikke.
Vi mennesker lever i et samfunn hvor de fleste av oss opplever hektiske hverdager med mange og stadige endringer. Noen positive og andre krevende. 

SAMTALER SOM SKAPER ENDRING!

Hensikten er at dere som arbeidsgiver skal få de beste ressursene ut at deres ansatte og levere etter de forventninger som foreligger.
For deg som ansatt skal du føle at du har en mer tilfreds arbeidshverdag og at du vet at du leverer ditt beste.

Resultatet er at du som arbeidsgiver erfarer at varene og tjenestene leveres etter forventning internt, til markedet og som gir et bedre resultat på bunnlinja.
For deg som arbeidstaker opplever du mindre press og stress, du har bedre relasjon til seg selv og andre. Du vil prestere bedre, og ha større innflytelse på egen situasjon og det du er en del av.

Når vi mennesker forstår og åpner opp for de ressurser vi innehar og det potensialet som ligger der, lykkes vi mer autentisk, uanstrengt og opplever en større tilfredshet i liv generelt.

Medarbeiderhjelpen er et tilbud om Coaching til de ansatte i bedriften, og passer for bedrifter som har søkelys på personlig utvikling av sine ansatte, bedrifter som ønsker å gi ansatte støtte, utvikling, gode verktøy og veiledning. 

Målet for bedriften er å indirekte bidra til å øke lønnsomhet, redusere sykefravær, skape et inkluderende arbeidsmiljø samt beholde dyktige medarbeidere.
Det å investere i de ansatte anser jeg som et konkurransefortrinn.

Ingen mennesker er like, derfor er heller ingen coaching prosess lik. Jeg er opptatt av at coachingkunden skal få kunnskap og verktøy, som raskt skaper endring i deres arbeidshverdag.

Coaching samtalen bidrar til personlig utvikling og gir en raskere tilgang på egne ressurser og kreativitet.

Noen aktuelle temaer som bidrar til bevisstgjøring og trygghet:

Coaching til ansatte i bedrift tilbys fysisk i Larvik og omegn, samt online til hele Norge.

Jeg har over 9 års erfaring fra å jobbe med mennesker i bedrift, på vei inn i eller ut av arbeidsforholdet. Jeg har alltid søkelyset på å bistå den ansatte å se sine egne ressurser og potensiale, samt få vissheten om at alt er tilgjengelig selv om de midlertidig opplever fravær av kreativitet, motivasjon og mestring.

Hvis ønskelig er det mulig å gjennomføre kurs for de ansatte med søkelys på tilgang av egne ressurser, nye tanker og samarbeid i avdelingen eller på tvers av avdelinger. 

Den enkelte prosess avtales med bedriften og den ansatte, og vil kunne strekke seg over 3 – 6 måneder. Jeg vil være tilgjengelig med kortere telefonsamtaler eller e-post mellom våre faste avtaler.