Podkast - Geniale Kvinner - Spiritualitet i en ny tid

Kathrine Tuset Jenssen og Kirsti Naper

I denne podcasten har vi samtaler og refleksjoner om spiritualitet i den nye tid. Vi står i et energiskifte på jorden hvor vi skal skape større balanse mellom hodet og hjertet, mellom det maskuline og feminine. Hvordan påvirker dette oss på det personlige plan? Hvor går vi for å finne svar når det som har fungert før ikke fungerer lengre? I denne podcasten utforsker vi hvordan vi kan få mer kontakt med vår indre kraft, intuisjon og visdom, slik at vi kan finne svarene vi søker.