Coaching

Coaching er en samtaleform som stimulerer til bevisstgjøring og endring.
Det er en helhetlig prosess som vil ha positive ringvirkninger på alle områder i ditt liv.

Details

  • Pris: Free
  • Duration: 1h
  • Capacity: 1