Samtaler som skaper endring!

Personlig vekst og transformasjon

«Vil du forstå mer om deg selv og hvordan du fungerer mentalt? På denne måten vil du begynne å se muligheter, i stedet for begrensninger, og du vil kunne stå i den samme kaotiske og hektiske hverdagen med trygghet og tillit til deg selv».

Gamle tankemønstre og selvsabotasje

«Du har naturlig tilgang på nye tanker og egen kjærlighet»

«Er du den som «alltid» stiller opp for andre, uten å tenke om det er det du egentlig ønsker?
Du er kommet til et sted hvor du kjenner at du lever på automatiserte tanker og mønstre, og at det ikke føles godt lenger. Kanskje du føler deg oversett eller tatt for gitt?

Du behøver ikke ha det slik!
Du behøver nødvendigvis ikke gjøre store endringer i livet eller gi streng beskjed om «hvor skapet skal stå» for deretter å få dårlig samvittighet».

Coaching

Energicoaching

Medarbeiderhjelpen

Livskraft akademi

Stress og indre uro

«Stress og uro er ikke en sannhet, det er misforståtte tanker og følelser»

«Du mestrer ikke lenger det du gjorde før like enkelt. Du erfarer manglende kreativitet og mestring på grunn av indre stress og uro. Kanskje nattesøvnen er dårligere, du føler deg utilpass og du lurer på om du trenger å gjøre større livsendringer».

Coaching

Coaching er en samtaleform som stimulerer til bevisstgjøring og endring.

Medarbeiderhjelpen

Medarbeiderhjelpen med søkelys på tilfredse ansatte, til det beste for bedriften og kollegaer.

Livskraft Akademi

Ved Livskraft Akademi vil jeg og sammen med samarbeidspartnere tilby kurser både online og fysisk.

Energi Coaching

Energicoaching er en bevisstgjøring og frigjøring av tanker, følelser og muligheter.