Verktøy som skaper endring!

Personligutvikling med høyfrekvent nye tids energi

Gjennom samtale sjel til sjel og med verktøy Hjertekraft Reiki og Auratransformasjon skapes  forankring i  energien, mot høyere bevissthet og spirituell oppvåkning.

«Vi står i et kollektivt energiskifte hvor energien på jorden går fra å være mental til å være hjertebasert.». 

Energien har en høyere bevissthet og inviterer oss til spirituell oppvåkning. Den gir oss muligheten til å gå inn fremtiden uten å ta med oss fortiden, og gir oss dypere kontakt med intuisjonen.
Vi blir alle berørt av dette skiftet og kan oppleve at det som fungerte før ikke fungerer lengre, eller har samme
effekt. Det er en renselsesprosess hvor alt det lavfrekvente skal renses ut. 

På det personlige plan kan dette være slitsomt å stå i. Det kan oppleves mer kaotisk og det man typisk kan erfare er:

  • at det kommer opp ting fra fortiden som man ikke lengre kan skyve unna og som man ikke vet hvordan du skal gi slipp på
  • at livet oppleves unødvendig slitsomt
  • at man opplever å miste kontakten med seg selv
  • at man begynner å tvile på hvor man er i livet, f.eks jobbsituasjon, relasjoner osv.

 

Før lette vi etter oss selv i det kollektive ytre. Nå har vi muligheten til å få en dypere kontakt med vårt indre og fra dette stedet gå ut i det ytre.

 

Hjertekraft Reiki og Auratransformasjon som verktøy til å forankre energien sin i den nye tids energi, slik at man får en dypere kontakt med seg selv og bli bevist sin egenverdi.

Både Hjertekraft Reiki og Auratransformasjon er verktøy som kan støtte deg i overgangen fra gammel til ny tids energi. Hjertekraft Reiki rydder i fortiden din, slik at du er klar for fremtiden. Auratransformasjon fjerner gammel tids energi og setter inn nye tids energi (en permanent bevissthetsutvidelse).

Begge verktøyene:

  • rydder ut energi som ikke er din, eller som ikke lengre er hensiktsmessig for deg
  • henter inn energi og energiavtrygg som du ubevisst har lagt fra deg
  • fyller deg opp med ny tids energi (krystallenergi), som løser opp i energiblokkeringer
  • balanserer energien din, slik at du står stødigere og mer bevisst i deg selv

Resultatet er at du blir mer forankret i deg selv og din egen energi, og vil helt naturlig begynne å sette grenser og ta valg som er riktige for deg.