Auratransformasjon™

En permanent bevissthetsutvidelse

En AuraTransformasjon™  gir deg en sterkere energistruktur som kobler og balanserer sjel og kropp på en ny og kraftfull måte. Du får en ny og sterkere energiplattform å utvikle deg videre fra. Etter AuraTransformasjon™ vil du bli bedre i stand til å ta tak i det som du har behov for å endre på.

Hvem har behov for en Auratransformasjon™?

Mange de som ønsker en Auratransformasjon™ har allerede krystallenergi i grunnenergien sin, og trekkes derfor mot den nye energistrukturen som jo passer deres grunnenergi perfekt.  De er på en måte “født for fremtiden” og kjenner ofte på at de har “en oppgave” i den nye energien og at det er “noe” som skal på plass. Når disse menneskene får på plass den nye strukturen , så føler de seg som regel mer hele og opplever at de kommer på plass i livet sitt på helt ny måte.

Hvis du har omsorg for barn med den nye tidens energistruktur, kan det gjøre en stor forskjell i samspillet og utviklingen til disse barna om du får utført en Auratransformasjon™.

Full Auratransformasjon

Du som er født før 1989 er født med den gamle tidens energistruktur og trenger en full Auratransformasjon™.

Du som er født fra 1989 og frem til 1995 har en blandingsaura og anbefales en full Auratransformasjon™.

En Auratransformasjon™ tar ca. 3 timer, og etterfølges av en oppfølgende energibalansering etter ett par uker.

Aurajustering

1995 og 2005, har en blanding av gamle og den nye energistrukturen i energisystemet ditt og du trenger kun en justering  for å få den nye sterke energistrukturen helt på plass. En Aurajustering er mindre omfattende en en fullstendig Auratransformasjon.  Du trenger ingen umiddelbar oppfølging, men vil kunne ha glede av fremtidige Energibalanseringer.

En Aurajustering tar vanligvis mellom 2 og 2,5 time.

Du som er født etter 2005 er født med den nye sterke energistrukturen, først som rene indigo barn og etter hvert som krystallbarn. Du trenger ikke en Auratransformasjon™ eller Aurajustering. Du har allerede strukturen på plass, og vil ha glede av å få en Energibalansering.

Energibalansering

Auratransformasjon™, Aurajustering eller født etter 2005 vil du kunne ha nytte av energibalanseringer for ivaretagelse av din energi og bistand i krystaliseringsprosessen.
Du har fått  strukturen på plass, men i videreutvikling av din aurastruktur mot Krystallaura vil du kunne ha glede av å få en Energibalansering. Du vil også kunne erfare at gamle mønstre og tanker dukker opp, dette fordi du har hevet ditt bevissthetsnivå og tidligere tankemønstre, som ikke lenger tjener deg, vil ikke lenger ha noe hensikt, men kan være utfordrende å slippe tank på.

En energibalansering tar mellom 1 og 1,5 time.

Før du bestemmer deg

Før du bestemmer deg for å ta en AuraTransformasjon™, skal du lese boken “Balanse på alle plan med krystall- og indigoenergien” av Anni Sennov. Her finner du all den informasjonen du trenger, for å avgjøre om en Auratransformasjon™ er riktig for deg.

Alternativt til å kjøpe boken kan du laste ned gratis e-bok på engelsk. E-Bok er ikke en fullverdig bok, men et utdrag av det du trenger lese før en Auratransformasjon™.

Du finner E-bok ved å klikke her.