Om Kirsti Naper

Jeg har over 26 års erfaring med å hjelpe mennesker å finne tilbake til flyten i livet ved å gi slipp på spenninger, anspenthet og stress.

Min jobb er å forankre mennesker i den nye tids energi.

Intuitiv Coach med verktøyene Hjertekraft Reiki og Auratransformasjon™.

Mennesket er skapt for å møte alt livet bringer med seg, av både opp- og nedturer, men utfordringen vår er at vi tror på tankene våre når vi kjenner motstand, og vi igangsetter en mental prosess som ikke kan gi oss de svar, eller den frigjøring vi trenger for å se forbi utfordringen. Kreativitet, motivasjon og mestring ligger naturlig i oss, men altfor mange definerer seg selv som bra eller dårlig når vi opplever stress og tankestøy. 

Jeg ønsker at du skal bli kjent med det du er MER. Gjennom livet har jeg erfart både opp- og nedturer, og jeg har gått veien fra stress og et lavt selvbilde til trygghet og mestring. Kompetanse og erfaring har lært meg at tankene (mentalt) våre sier noe om hva vi holder fokus på, mens følelsene (hjerte) sier noe om årsaken til ubehaget eller muligheter. Når vi jobber på et følelsesplan jobber vi med energiblokkeringer og resultatet vil være at vi gir slipp på våre følelsesblokkeringer, og endring skjer naturlig. 

Min egenutvikling

Jeg er utdannet markedsøkonom med fokus på strategi, organisasjon og ledelse. Jeg har vært ordinært ansatt og mellomleder i både offentlig og privat næring. Som mellomleder var jeg spesielt opptatt av at teamet hentet ut de beste ressurser i seg selv og at fordeling av arbeidsoppgaver og lederstøtte som bygget opp om dette. I mitt hverdagsliv har jeg møtt på mange utfordringer, og jeg har over de siste 26 årene videreutviklet min nysgjerrighet for det vi er MER, både gjennom Reiki i gammel og i den nye tids energi, Auraformidler og coaching kompetanse i en filosofisk og metakognitiv retning.

Fra jeg var barn har jeg opplevd å se og høre ting som andre ikke har, noe som var mer skremmende enn spennende. Jeg vet at det ukjent for mange er uforståelig og kan virke skremmende, men gjennom min kompetanse og erfaring guider jeg mennesker til en høyere bevissthet og dypere forståelse om seg selv. Dette bidrar til at livet blir mer spennende, lettere, friere eller bare rett og slett å være i bedre balanse.

Mitt fokus er at når det mentale spiller i harmoni med vår hjertekraft vil vi i oppleve å ha tilgang på nye tanker og gir slipp på det som ikke lenger er hensiktsmessig for oss.

Det var først når jeg selv så helhetsbilde av hvordan vi mennesker er skapt og ment å fungere at jeg kunne stå i det livet serverte meg, og samtidig kjenne på at indre ro og trygghet