Om Kirsti Naper

Jeg heter Kirsti Naper og har over 25 års erfaring med å hjelpe mennesker til å finne sin energi, kreativitet, inspirasjon og mestring i livet. 

Målet er å få mennesker til å erfare at livet er så uendelig mye mer enn følelsen eller tanken vi har i øyeblikket. Min bakgrunn og kompetanse er som Insight Principles Consultant (3P), Master NLP Coach og sertifisert Hjertekraft Reiki.

Jeg  jobber som personlig Coach og med våre livsenergier. Jeg har en urokkelig tro på at vi mennesker er mer enn bare vår mentale og fysiske kropp, og ved å være mer bevisst på vår energi og muligheter dette gir, kobler vi oss til et større potensiale fra oss selv. Mennesket er skapt for å møte alt livet bringer med seg, av både opp- og nedturer, men utfordringen vår er at vi tror på tankene våre når vi kjenner motstand, og vi igangsetter en jobb prosess som ikke kan gi oss de svar, eller den frigjøring vi trenger for å se forbi problemet. Kreativitet, motivasjon og mestring ligger naturlig i oss, men altfor mange definerer seg selv som bra eller dårlig når vi har stress og tankestøy. I samtale med deg så VET jeg at du har tilgang på alle svarene du søker, men at du ikke nødvendigvis finner dem der du søker. Jeg vet at du gjennom din intuisjon har tilgang til nye tanker og kreativitet, som vil gi deg økt livskvalitet og mestring.

Jeg vil at du skal bli kjent med det du er, MER, utover tankene du har om hva du er og dine begrensninger. Jeg har alltid vært fascinert av valg og handlinger mennesker tar. Gjennom livet har jeg erfart både opp- og nedturer, og jeg har gått veien fra stress og et lavt selvbilde til trygghet og mestring. Som Coach er jeg mer nysgjerrig på følelsene enn tankene vi har. Kompetanse og erfaring har lært meg at tankene våre sier noe om hva vi holder fokus på, mens følelsene sier noe om årsaken til ubehaget eller muligheter. Når vi jobber på et følelsesplan jobber vi med energiblokkeringer og resultatet vil være at vi vil forstå våre tanker, og endring skjer naturlig. Ville det ikke vært fint om vi forsto at følelsen er det som gir deg signalet på om du er på rett vei eller ikke? Min erfaring er at det da er lettere å mestre å håndtere livet både i jobb og privat.

MIN EGENUTVIKLING

Jeg er utdannet markedsøkonom med fokus på strategi, organisasjon og ledelse. Jeg har vært ordinært ansatt og mellomleder i både offentlig og privat næring. Som mellomleder var jeg spesielt opptatt av at temaet hentet ut de beste ressurser i seg selv og at fordeling av arbeidsoppgaver og lederstøtte bygget opp om dette. I mitt hverdagsliv har jeg møtt på mange utfordringer, noe som førte til at jeg tok en NLP Coach utdanning. Jeg har over de siste 11 årene videreutviklet min coaching kompetanse i en metakognitiv retning og filosofi.

Fra jeg var barn har jeg opplevd å se og høre ting som andre ikke har, noe som var skremmende enn spennende. Denne siden av meg har jeg over de siste 25 år utviklet, noe som har gitt meg en dypere forståelse av menneskets sinn og livsenergi. Jeg vet at dette for mange er uforståelig og kan virke skremmende, men gjennom min kompetanse og erfaring guider jeg mennesker til en høyere bevissthet og dypere forståelse om seg selv. Dette bidrar til at livet blir mer spennende, lettere, friere eller bare rett og slett å være i bedre balanse.

Mitt fokus er at når det mentale spiller i harmoni med vår fysiske og energetiske kropp vi vil oppleve å ha tilgang på et nye tanker, kreativitet og et større potensiale . Det var først når jeg selv så helhets bilde av hvordan vi mennesker er skapt og ment å fungere at jeg kunne stå i det livet serverte meg, og samtidig kjenne på at indre ro og trygghet.