Coaching

En samtaleform som stimulerer til bevisstgjøring og endring.

Det er en helhetlig prosess som vil ha positive ringvirkninger på alle områder i ditt liv.

Det kan være enkle ting som gjør en stor forskjell for deg og dine relasjoner. Gjennom en coaching prosessen vil du lære verktøy som du lett kan ta med deg videre i livet.

Hensikten er at du opplever mindre press og stress, du har bedre relasjon til deg selv og andre. Du vil prestere bedre, og ha større innflytelse på egen situasjon og det du er en del av.

Resultatet er at du skal erfarer av du er mer tilfredse og står støtt i livet. 

Når vi mennesker forstår og åpner opp for de ressurser vi innehar og det potensialet som ligger der, lykkes vi mer autentisk, uanstrengt og kjenner på en større tilfredshet i liv generelt.

Erfarer du ubalanse ved en livsfaseendring, og ønsker:

Da kan jeg være coachen for deg. Book en avtale, det eneste du forplikter deg til er en gratis uforpliktende samtale på 30 minutter.

Du kan snakke om endring og du kan tenke på og ønske endring, men endring som varige og positive resultater skjer først når du velger å være nysgjerrig, på om det finnes et alternativ til hvordan du har det.