Forskjellige muligheter: En samtale varer inntil 90 minutter.

Ta gjerne kontakt for å avtale en gratis uforpliktende samtale inntil 30 minutter på telefon. 

Våre samtaler avtales individuelt og tilpasses i forhold til deg.

Vi er alle individuelle og coachingprosessen vil tilpasses den enkelte etter hva du har behov for og hva som passer deg best. Alle tar til seg læring og endring ulikt.

Jeg tilbyr avtaler som strekker seg over 3, 6, 9 eller 12 mnd.

Det er din prosess og jeg vil alltid sikre at du er innenfor de rammer som er viktige for deg, men samtidig utfordre dine begrensninger og tenkte sannhet.

Et coaching forløp kan være en kombinasjon av fysiske møter, nettmøter eller telefonsamtaler. Det kan også være en kombinasjon av de forskjellige tjenestene jeg tilbyr. 

Alt legges opp individuelt etter hva som er gjennomførbart for oss begge.

Eksempel på en prosess kan være;

  • Energi-coachingpakke 5 timer som vi fordeler innenfor 3 måneder. 
  • Coachingpakke 6 måneder. Vil inneholde faste avtaler, 2 x 1/2 dag og mulighet for mail eller korte telefonsamtaler mellom våre faste avtaler.